SACAKA GOLD

Jel Fulvik Asit
sacaka gold 2.png
  • Arge tabanlı brçok enzim ve proteini bünyesinde bulunduran, doğal, organik bir besleme ajanıdır.

  • Düşük dozda daha iyi verim aldıran, antigonistik etkiyi kıran, toprakta bekleyen elementleri şelatlayan, toprak mikroorganizma faaliyetlerini maksimum seviyeye çıkaran doğanın mucizevi moleküldür.

  • Bitkinin kendi bünyesindeki hormonları içeriğindeki aktif ara katalizör sayesinde maksimum düzeye çıkarır.

  • Entansif tarımdan dolayı yorulan toprakları canlandırır.

GUARANTEED CONTENT                  W / W

Organic Matter

Total (Humic + Fulvic) Acid

Fulvic Acid

Water Soluble Potassium Oxide (K2O)

Water Soluble Boron (B)

Water Soluble Cobalt (Co)

Water Soluble Copper (Cu)

Water Soluble Iron (Fe)

Water Soluble Manganese (Mn)

Water Soluble Zinc (Zn)

pH

:%15

:%12

:%12

:%1

:%0,1

:%0,003

:%0,02

:%0,5

:%0,2

:%0,2

:2,6-4,6

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom